کارگاههای اساتید و کارکنان کارگاههای اساتید و کارکنان

 آبان 97 Clinical Keyکارگاه آشنایی با جستجو در بانک اطلاعاتی 

کارگاه "آشنایی با ابزارهای پژوهش و نظام نوین اطلاعات پژوهش های پزشکی کشور (نوپا) با تاکید بر سامانه منبع یاب" آبان ۹۷

کارگاه آشنایی با بانک های اطلاعاتی   آبان ۹۷

برگزاری کارگاه " نگارش و انتشار مقالات علمی " بهمن ۹۶

برگزاری کارگاه " آشنایی با مفاهیم و کاربرد علم‌سنجی" بهمن ۹۶

برگزاری کارگاه "منابع بالینی (کتابدار بالینی)"  بهمن 96

برگزاری کارگاه جستجو منابع الکترونیک