اخبار اخبار

«بازگشت

اخذ رتبه اول کشوری ارزیابی وب سایت کتابخانه های دیجیتال توسط کتابخانه مرکزی دانشگاه

مقارن با گرامیداشت هفته کتاب در روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 و برگزاری اولین همایش ملی کتابداران پزشکی و اطلاعات سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تهران، کتابخانه دانشگاه علوم پزشکی گناباد مفتخر به اخذ رتبه اول ارزیابی وب سایت کتابخانه های دیجیتال دانشگاههای علوم پزشکی کشور گردید.

                 photo ۲۰۱۷ ۱۱ ۱۶ ۲۱ ۴۵ ۳۵ 2

نظر
لینک مطلب :