اخبار اخبار

«بازگشت

بازدید اعضای هیأت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری وزارت بهداشت

پیرو درخواست و پیگیری به عمل آمده در خصوص تأسیس و راه‌اندازی رشته‌های دکترای پرستاری و کارشناسی ارشد پرستاری اورژانس‌ها، اعضای هیأت ممتحنه و ارزشیابی پرستاری وزارت بهداشت در تاریخ ۱۱ تیرماه از دانشکده پرستاری، کتابخانه مرکزی دانشگاه، مرکز مهارتهای بالینی، مرکز آموزشی درمانی و پژوهشی علامه بهلول گنابادی، مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی و خوابگاه های دانشجویی پردیس دانشگاه بازدید بعمل آوردند.

      

نظر
لینک مطلب :