اخبار اخبار

«بازگشت

برگزاری کارگاه مقدماتی کتابخانه مرکزی ویژه دانشجویان جدیدالورود

به اطلاع دانشجویان جدیدالورود می رساند چنانچه تاکنون آمادگی خود را جهت شرکت در کارگاه کتابخانه اعلام نکرده اند هر چه سریعتر به کتابخانه مرکزی مراجعه فرمایند.

ضمناٌ در تاریخ های ذیل طبق اعلامی که گروه ها نموده اند کارگاه در طبقه فوقانی ساختمان کتابخانه برگزاری خواهد شد. جهت شرکت در کارگاه با "بخش مخزن و گردش کتاب" هماهنگی فرمایید.

  1. سه شنبه   مورخ 96/7/11         ساعت 8 الی 10                     گروه مامایی و اتاق عمل                         برگزار شد
  2. سه شنبه   مورخ 96/7/11         ساعت 10 الی 12                   گروه پزشکی و گروه علوم آزمایشگاهی         برگزار شد
  3. چهارشنبه   مورخ 96/7/12         ساعت 12 الی 14                   گروه بهداشت حرفه ای                          برگزار شد
  4. چهارشنبه   مورخ 96/7/12         ساعت 13/45 الی 16               گروه بهداشت عمومی                               برگزار شد
  5. شنبه          مورخ 96/7/15        ساعت 8 الی 10                      گروه بهداشت محیط                             برگزار شد
  6. یک شنبه     مورخ 96/7/16        ساعت 14 الی 16                    گروه پرستاری و رادیولوژی                         برگزار شد
  7. دوشنبه       مورخ 96/7/17        ساعت 10 الی 12                    گروه هوشبری                                     برگزار شد
  8.  
  9.            
نظر
لینک مطلب :