اخبار اخبار

«بازگشت

سامانه تور مجازی کتابخانه مرکزی

به اطلاع کاربران محترم کتابخانه مرکزی می رساند سامانه تور مجازی کتابخانه که قبلا رونمایی و خبر آن اعلام گردیده بود با زحمات مرکز رایانه و گروه پرستاری دانشگاه بارگزاری محتوای آن کامل و آماده بازدید مجازی کاربران قرار گرفت.

آدرس اینترنتی: www.tour.gmu.ac.ir

                                                                                     

                            

نظر
لینک مطلب :