موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 579)  آمار (تعداد بازدید : 428)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 408)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 379)
 
 هنر (تعداد بازدید : 367)  بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 366)
 
 موسیقی (تعداد بازدید : 359)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 356)
 
 داستان خارجی (تعداد بازدید : 346)  علوم طبیعی (تعداد بازدید : 346)
 
 علوم (تعداد بازدید : 344)  بیماری های زنان (تعداد بازدید : 335)
 
 دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 333)  پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 333)
 
 دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 328)  پوست (تعداد بازدید : 328)
 
 تاریخ ایران (تعداد بازدید : 322)  مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 319)
 
 مامایی (تعداد بازدید : 317)  بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 316)
 
 پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 316)  مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 311)
 
 جغرافیا (تعداد بازدید : 310)  جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 309)
 
 اقتصاد (تعداد بازدید : 307)  اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 307)
 
 روانشناسی (تعداد بازدید : 304)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 302)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 302)  پرستاری (تعداد بازدید : 300)
 
 بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 299)  کتابداری (تعداد بازدید : 299)
 
 معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 297)  دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 297)
 
 تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 297)  دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 295)
 
 گیاهشناسی (تعداد بازدید : 294)  پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 294)
 
 گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 293)  مهندسی برق (تعداد بازدید : 292)
 
 دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 292)  دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 292)
 
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 292)  آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 291)
 
 مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 291)  ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 288)
 
 زبانشناسی (تعداد بازدید : 287)  فارماکولوژی (تعداد بازدید : 287)
 
 دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 287)  بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 286)
 
 مدیریت (تعداد بازدید : 285)  مهندسی آب (تعداد بازدید : 285)
 
 ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 284)  مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 284)
 
 بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 284)  جراحی (تعداد بازدید : 283)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 279)  آناتومی (تعداد بازدید : 279)
 
 چشم پزشکی (تعداد بازدید : 278)  علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 276)
 
 شیمی (تعداد بازدید : 275)  بیوشیمی (تعداد بازدید : 274)
 
 دندانپزشکی (تعداد بازدید : 272)  حسابداری (تعداد بازدید : 271)
 
 اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 271)  بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 270)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 267)  حقوق (تعداد بازدید : 266)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 266)  ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 265)
 
 ریاضیات (تعداد بازدید : 265)  اسلام (تعداد بازدید : 262)
 
 مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 262)  جامعه شناسی (تعداد بازدید : 257)
 
 تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 257)  جراحی دهان (تعداد بازدید : 254)
 
 آمار زیستی (تعداد بازدید : 253)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 246)
 
 آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 243)  پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 243)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 233)  علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 231)
 
 اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 231)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 227)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 224)
 
تعداد کل بازدیدها:  25329