موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 541)  آمار (تعداد بازدید : 374)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 353)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 335)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 322)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 310)
 
 موسیقی (تعداد بازدید : 304)  علوم (تعداد بازدید : 301)
 
 داستان خارجی (تعداد بازدید : 297)  پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 294)
 
 بیماری های زنان (تعداد بازدید : 292)  علوم طبیعی (تعداد بازدید : 290)
 
 دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 289)  پوست (تعداد بازدید : 288)
 
 هنر (تعداد بازدید : 284)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 283)
 
 بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 277)  مامایی (تعداد بازدید : 276)
 
 پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 276)  مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 275)
 
 جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 272)  تاریخ ایران (تعداد بازدید : 270)
 
 جغرافیا (تعداد بازدید : 270)  حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 263)
 
 روانشناسی (تعداد بازدید : 262)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 262)
 
 مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 262)  اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 262)
 
 اقتصاد (تعداد بازدید : 261)  بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 261)
 
 تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 255)  گیاهشناسی (تعداد بازدید : 254)
 
 دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 253)  کتابداری (تعداد بازدید : 253)
 
 دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 252)  پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 252)
 
 مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 251)  دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 251)
 
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 251)  گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 251)
 
 فارماکولوژی (تعداد بازدید : 250)  دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 248)
 
 مهندسی برق (تعداد بازدید : 247)  دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 247)
 
 مدیریت (تعداد بازدید : 246)  ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 246)
 
 بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 246)  پرستاری (تعداد بازدید : 246)
 
 آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 245)  معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 245)
 
 ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 244)  جراحی (تعداد بازدید : 244)
 
 مهندسی آب (تعداد بازدید : 243)  مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 242)
 
 آناتومی (تعداد بازدید : 241)  زبانشناسی (تعداد بازدید : 238)
 
 شیمی (تعداد بازدید : 238)  بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 235)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 234)  اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 233)
 
 حسابداری (تعداد بازدید : 232)  بیوشیمی (تعداد بازدید : 232)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 230)  بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 230)
 
 چشم پزشکی (تعداد بازدید : 230)  علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 229)
 
 دندانپزشکی (تعداد بازدید : 228)  ریاضیات (تعداد بازدید : 226)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 226)  مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 225)
 
 حقوق (تعداد بازدید : 224)  اسلام (تعداد بازدید : 223)
 
 ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 221)  تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 220)
 
 جامعه شناسی (تعداد بازدید : 215)  آمار زیستی (تعداد بازدید : 212)
 
 جراحی دهان (تعداد بازدید : 209)  آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 207)
 
 پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 204)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 203)
 
 اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 195)  اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 195)
 
 علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 192)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 191)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 187)
 
تعداد کل بازدیدها:  21673