موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 491)  آمار (تعداد بازدید : 330)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 305)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 296)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 274)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 261)
 
 موسیقی (تعداد بازدید : 253)  علوم (تعداد بازدید : 253)
 
 پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 249)  داستان خارجی (تعداد بازدید : 247)
 
 بیماری های زنان (تعداد بازدید : 246)  پوست (تعداد بازدید : 244)
 
 دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 242)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 238)
 
 پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 232)  بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 229)
 
 مامایی (تعداد بازدید : 229)  علوم طبیعی (تعداد بازدید : 228)
 
 مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 225)  جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 224)
 
 جغرافیا (تعداد بازدید : 222)  تاریخ ایران (تعداد بازدید : 221)
 
 روانشناسی (تعداد بازدید : 217)  اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 217)
 
 بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 213)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 213)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 213)  مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 211)
 
 اقتصاد (تعداد بازدید : 210)  هنر (تعداد بازدید : 210)
 
 پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 210)  گیاهشناسی (تعداد بازدید : 208)
 
 دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 208)  تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 208)
 
 مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 207)  دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 207)
 
 فارماکولوژی (تعداد بازدید : 206)  کتابداری (تعداد بازدید : 205)
 
 دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 203)  روانپزشکی (تعداد بازدید : 203)
 
 گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 203)  مدیریت (تعداد بازدید : 202)
 
 ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 201)  مهندسی برق (تعداد بازدید : 201)
 
 بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 201)  معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 201)
 
 دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 201)  ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 200)
 
 مهندسی آب (تعداد بازدید : 200)  دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 198)
 
 آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 197)  زبانشناسی (تعداد بازدید : 197)
 
 آناتومی (تعداد بازدید : 197)  جراحی (تعداد بازدید : 197)
 
 مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 194)  شیمی (تعداد بازدید : 193)
 
 بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 191)  اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 191)
 
 بیوشیمی (تعداد بازدید : 189)  پرستاری (تعداد بازدید : 189)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 187)  علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 187)
 
 حسابداری (تعداد بازدید : 185)  حقوق (تعداد بازدید : 184)
 
 مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 184)  بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 184)
 
 دندانپزشکی (تعداد بازدید : 183)  ریاضیات (تعداد بازدید : 181)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 180)  چشم پزشکی (تعداد بازدید : 180)
 
 اسلام (تعداد بازدید : 179)  ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 179)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 179)  تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 175)
 
 جامعه شناسی (تعداد بازدید : 172)  آمار زیستی (تعداد بازدید : 171)
 
 جراحی دهان (تعداد بازدید : 167)  آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 162)
 
 پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 162)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 161)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 157)  اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 151)
 
 علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 150)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 149)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 145)
 
تعداد کل بازدیدها:  17745