موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 565)  آمار (تعداد بازدید : 404)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 382)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 362)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 350)  موسیقی (تعداد بازدید : 339)
 
 دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 336)  هنر (تعداد بازدید : 328)
 
 داستان خارجی (تعداد بازدید : 323)  علوم (تعداد بازدید : 323)
 
 پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 319)  علوم طبیعی (تعداد بازدید : 318)
 
 بیماری های زنان (تعداد بازدید : 317)  دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 315)
 
 پوست (تعداد بازدید : 314)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 308)
 
 بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 303)  مامایی (تعداد بازدید : 303)
 
 مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 302)  پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 302)
 
 تاریخ ایران (تعداد بازدید : 300)  جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 297)
 
 جغرافیا (تعداد بازدید : 296)  مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 295)
 
 روانشناسی (تعداد بازدید : 290)  اقتصاد (تعداد بازدید : 290)
 
 اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 289)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 288)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 288)  پرستاری (تعداد بازدید : 287)
 
 بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 284)  تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 282)
 
 دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 280)  پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 280)
 
 گیاهشناسی (تعداد بازدید : 279)  دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 279)
 
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 279)  کتابداری (تعداد بازدید : 279)
 
 گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 278)  مهندسی برق (تعداد بازدید : 277)
 
 دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 276)  مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 275)
 
 دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 275)  فارماکولوژی (تعداد بازدید : 274)
 
 دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 274)  آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 273)
 
 مدیریت (تعداد بازدید : 272)  بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 272)
 
 ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 271)  معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 271)
 
 ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 270)  مهندسی آب (تعداد بازدید : 270)
 
 مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 269)  جراحی (تعداد بازدید : 269)
 
 زبانشناسی (تعداد بازدید : 268)  آناتومی (تعداد بازدید : 268)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 262)  شیمی (تعداد بازدید : 262)
 
 علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 261)  حسابداری (تعداد بازدید : 259)
 
 چشم پزشکی (تعداد بازدید : 259)  بیوشیمی (تعداد بازدید : 258)
 
 بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 258)  اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 257)
 
 بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 255)  دندانپزشکی (تعداد بازدید : 255)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 254)  حقوق (تعداد بازدید : 254)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 253)  ریاضیات (تعداد بازدید : 251)
 
 مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 249)  اسلام (تعداد بازدید : 248)
 
 ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 248)  تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 244)
 
 جامعه شناسی (تعداد بازدید : 240)  جراحی دهان (تعداد بازدید : 239)
 
 آمار زیستی (تعداد بازدید : 238)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 232)
 
 آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 231)  پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 229)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 220)  اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 219)
 
 علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 217)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 215)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 211)
 
تعداد کل بازدیدها:  23955