موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 553)  آمار (تعداد بازدید : 391)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 366)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 348)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 338)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 323)
 
 موسیقی (تعداد بازدید : 321)  علوم (تعداد بازدید : 311)
 
 داستان خارجی (تعداد بازدید : 309)  پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 306)
 
 هنر (تعداد بازدید : 305)  بیماری های زنان (تعداد بازدید : 305)
 
 علوم طبیعی (تعداد بازدید : 304)  پوست (تعداد بازدید : 303)
 
 دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 302)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 295)
 
 بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 292)  مامایی (تعداد بازدید : 290)
 
 مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 289)  پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 289)
 
 جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 286)  تاریخ ایران (تعداد بازدید : 285)
 
 جغرافیا (تعداد بازدید : 283)  مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 278)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 277)  اقتصاد (تعداد بازدید : 276)
 
 اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 276)  روانشناسی (تعداد بازدید : 275)
 
 مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 275)  بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 273)
 
 تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 269)  دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 268)
 
 گیاهشناسی (تعداد بازدید : 267)  پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 267)
 
 دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 265)  گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 265)
 
 کتابداری (تعداد بازدید : 265)  مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 264)
 
 روانپزشکی (تعداد بازدید : 264)  فارماکولوژی (تعداد بازدید : 263)
 
 دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 263)  مدیریت (تعداد بازدید : 261)
 
 مهندسی برق (تعداد بازدید : 261)  دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 261)
 
 دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 261)  پرستاری (تعداد بازدید : 260)
 
 آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 259)  ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 259)
 
 بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 259)  ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 258)
 
 معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 257)  جراحی (تعداد بازدید : 257)
 
 مهندسی آب (تعداد بازدید : 256)  آناتومی (تعداد بازدید : 255)
 
 مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 255)  زبانشناسی (تعداد بازدید : 253)
 
 شیمی (تعداد بازدید : 251)  فیزیک (تعداد بازدید : 248)
 
 علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 247)  بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 247)
 
 حسابداری (تعداد بازدید : 246)  اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 246)
 
 بیوشیمی (تعداد بازدید : 245)  بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 244)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 243)  چشم پزشکی (تعداد بازدید : 243)
 
 دندانپزشکی (تعداد بازدید : 242)  حقوق (تعداد بازدید : 241)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 241)  ریاضیات (تعداد بازدید : 238)
 
 مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 237)  اسلام (تعداد بازدید : 236)
 
 ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 234)  تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 232)
 
 جامعه شناسی (تعداد بازدید : 227)  آمار زیستی (تعداد بازدید : 226)
 
 جراحی دهان (تعداد بازدید : 223)  آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 220)
 
 پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 217)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 215)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 209)  اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 207)
 
 علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 205)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 204)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 200)
 
تعداد کل بازدیدها:  22830