معرفی کتابخانه معرفی کتابخانه

معرفی  کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گناباد


كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي گناباد در سال 1365 همزمان با تاسيس دانشگاه فعاليت خود را آغاز نمود وکلیه امور ذیل شامل:

•    تهیه و گردآوری منابع اطلاعاتی

•    سازماندهی و آماده سازی منابع

•    و اشاعه دانش را بر عهده دارد.

اکنون کتابخانه داراي مجموعه اي غنی شامل :

1.      كتاب : 54000 نسخه (فارسی و لاتین). 22500 عنوان

2.      محصولات الکترونیکی اشتراکی( ژورنالها، کتب ، تصاویر ، و ....) : 6109 عنوان.

3.      نشريات چاپي فارسي دانشگاهي : 160 عنوان.

4.      کتب الکترونیکی: 32460 عنوان

5.      طرحهاي تحقيقاتي و پایان نامه : 560 عنوان.

6.      CDهاي آموزشي : 2130 حلقه.

می باشد .

کتابخانه در راستای اهداف و خدمات خود دارای بخشهایی در 4 طبقه ی مجزا، از جمله :

طبقه 1-: مخزن بسته (راکد).


طبقه همکف:بخش ژورنال ،سالنهای مطالعه نشریات (خواهران و برادران)، بخش آماده سازی، بخش سفارشات و استنساخ دیجیتالی، صحافی و تکثیر، آرشیو ژورنال و روزنامه.


طبقه اول:بخش مخزن و گردش کتاب، سالنهای مطالعه خواهران و برادران.


طبقه دوم:مدیریت پایگاه عرضه اطلاعات پزشکی، بخش خدمات فنی، بخش دیداری و شنیداری و بانک های اطلاعاتی، موزه مفاخر و مرکز اسناد، بخش دریافت و ضبط برنامه های ماهواره ای، تالار محققان خواهران و برادران ، اتاق سرور.

می باشد که در ساعات کاری خود (همه روزه به غیر از ایام تعطیل از ساعت 30 : 7 الی 18) آماده خدمت به مراجعین است.

سیستم نرم افزاري كتابخانه " پارس آذرخش " و رده بندي منابع بر اساس " NLM  &  LC" است .

شماره شابکا کتابخانه مرکزی: IR-۲۰۱۳۸۰۰۰۱

شماره شابکا کتابخانه بیمارستان بهلول: IR-۲۰۱۳۸۰۰۰۶                                                              

با اميد به اينكه در آينده ای نزديك ، اين کتابخانه بتواند خدمات بیشتر و شايسته تری را ارائه نمايد.