اخبار اخبار

«بازگشت

فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک‌های اطلاعاتی PubMed و Scopus

به اطلاع کاربران محترم می رساند فهرست مجلات خارج شده علوم پزشکی کشور از بانک‌های اطلاعاتی PubMedو Scopusدر چهار سال گذشته پیوست می گردد. لذا با توجه به لزوم حفظ نمايه‌های مجلات ترتيبی اتخاذ فرمائيد که از واگذاری و عقد قراردادهای نشر مجلات با ناشرين و موسساتی که بخش عمده‌ای از مجلات آن‌ها از بانک‌های اطلاعاتی معتبر خارج شده‌اند خودداری شود.

بعدی
نظر
لینک مطلب :