موضوعات پربسامد

  • دانشگاه علوم پزشکی گناباد
 مهندسی راه و ساختمان (تعداد بازدید : 574)  آمار (تعداد بازدید : 420)
 
 ایمونولوژی (تعداد بازدید : 400)  آسیب شناسی بالینی (تعداد بازدید : 373)
 
 بیمارستان ها و مراکز پزشکی (تعداد بازدید : 358)  هنر (تعداد بازدید : 354)
 
 موسیقی (تعداد بازدید : 353)  دستگاه عضلانی استخوانی (تعداد بازدید : 350)
 
 داستان خارجی (تعداد بازدید : 337)  علوم طبیعی (تعداد بازدید : 337)
 
 علوم (تعداد بازدید : 335)  پرتوشناسی - تصویربرداری تشخیصی (تعداد بازدید : 328)
 
 بیماری های زنان (تعداد بازدید : 328)  دستگا خون و لنفاوی (تعداد بازدید : 327)
 
 پوست (تعداد بازدید : 322)  دستگاه غدد و متابولیسم (تعداد بازدید : 318)
 
 تاریخ ایران (تعداد بازدید : 316)  مشاغل بهداشتی (تعداد بازدید : 314)
 
 مامایی (تعداد بازدید : 312)  پزشکی کودکان (تعداد بازدید : 312)
 
 بیماری های واگیر (تعداد بازدید : 311)  جمعیت و تنظیم خانواده (تعداد بازدید : 305)
 
 مهندسی مکانیک (تعداد بازدید : 305)  جغرافیا (تعداد بازدید : 304)
 
 اقتصاد (تعداد بازدید : 303)  اقتصاد خانواده (تعداد بازدید : 303)
 
 روانشناسی (تعداد بازدید : 300)  مهندسی ساختمان (تعداد بازدید : 298)
 
 حرفه پزشکی (تعداد بازدید : 297)  پرستاری (تعداد بازدید : 296)
 
 کتابداری (تعداد بازدید : 295)  بیوتکنولوژی (تعداد بازدید : 293)
 
 دستگاه اعصاب (تعداد بازدید : 293)  تاریخ پزشکی (تعداد بازدید : 293)
 
 معاینه فیزیکی (تعداد بازدید : 291)  دستگاه تنفس (تعداد بازدید : 291)
 
 پزشکی سالمندان (تعداد بازدید : 290)  گیاهشناسی (تعداد بازدید : 289)
 
 گوش و حلق و بینی (تعداد بازدید : 289)  دستگاه قلب و عروق (تعداد بازدید : 288)
 
 دستگاه گوارش (تعداد بازدید : 288)  آموزش و پرورش (تعداد بازدید : 287)
 
 مهندسی برق (تعداد بازدید : 287)  روانپزشکی (تعداد بازدید : 287)
 
 مهندسی خدمات شهری و بهداشت (تعداد بازدید : 285)  ادبیات زبان فارسی (تعداد بازدید : 284)
 
 دستگاه ادراری تناسلی (تعداد بازدید : 283)  زبانشناسی (تعداد بازدید : 282)
 
 فارماکولوژی (تعداد بازدید : 282)  مهندسی آب (تعداد بازدید : 281)
 
 بهداشت عمومی (تعداد بازدید : 281)  مدیریت (تعداد بازدید : 280)
 
 ارزشیابی آموزشی (تعداد بازدید : 279)  مهندسی عمومی (تعداد بازدید : 279)
 
 جراحی (تعداد بازدید : 279)  بیماری های عفونی (تعداد بازدید : 277)
 
 فیزیک (تعداد بازدید : 275)  آناتومی (تعداد بازدید : 275)
 
 چشم پزشکی (تعداد بازدید : 273)  علوم اجتماعی (تعداد بازدید : 271)
 
 شیمی (تعداد بازدید : 271)  بیوشیمی (تعداد بازدید : 270)
 
 دندانپزشکی (تعداد بازدید : 268)  حسابداری (تعداد بازدید : 267)
 
 اختلالات سیستمیک متابولیکی با منشا محیطی (تعداد بازدید : 266)  بهداشت حرفه ای (تعداد بازدید : 265)
 
 ورزش (تعداد بازدید : 263)  حقوق (تعداد بازدید : 262)
 
 فیزیولوژی (تعداد بازدید : 262)  ادبیات زبان انگلیسی (تعداد بازدید : 261)
 
 ریاضیات (تعداد بازدید : 261)  اسلام (تعداد بازدید : 257)
 
 مهندسی هسته ای (تعداد بازدید : 257)  جامعه شناسی (تعداد بازدید : 253)
 
 تکنولوژی شیمی (تعداد بازدید : 253)  جراحی دهان (تعداد بازدید : 250)
 
 آمار زیستی (تعداد بازدید : 248)  تغذیه و رژیم درمانی (تعداد بازدید : 241)
 
 آموزش به بیمار (تعداد بازدید : 239)  پزشکی داخلی (تعداد بازدید : 238)
 
 اپیدمیولوژی (تعداد بازدید : 229)  علوم آزمایشگاهی (تعداد بازدید : 227)
 
 اقتصاد بهداشت (تعداد بازدید : 227)  فیزیک پزشکی (تعداد بازدید : 223)
 
 کمک های اولیه (تعداد بازدید : 220)
 
تعداد کل بازدیدها:  24895